- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Dưới Tán Chò Nâu Sài Gòn – bút ký điền dã Paul Christiansen

 

DuoiTanChoNau-bia

 

Dưới Tán Chò Nâu Sài Gòn
gồm 8 bài bút ký điền dã của Paul Christiansen
viết rải rác trong 7 năm sống và làm việc ở Việt Nam
Trần Thị NgH chuyển ngữ

HNV Việt Nam và Phuongnambook
in và phát hành dưới dạng sách song ngữ.

Sách có bìa kép; nguyên tác tiếng Anh và bản Việt dịch
được trình bày trở đầu trong cùng một tập sách dày 260 trang.

bài đã đăng của Paul Christiansen