Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn, Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 29/11-5/12/2021: Nguyễn Quỳnh

 

25.QN, The Guitarist, 1986

NGUYỄN QUỲNH, Thuý-Kiều với đànTrăng, trong tâm trạng băn khoăn “Chốc đà mười mấy năm trời”– Nguyễn Du- Tranh sơn dầu, 1984. 125 “ X 54”

Da Màu trích lời của Hoạ Sĩ/TS. Nguyễn Quỳnh về bức tranh này:

“Đàn trăng hay đàn nguyệt trong tranh vẽ theo cây đàn của GS Trần văn Khê, giám-đốc Trung-tâm Nghiên-cứu Âm-nhạc tại Paris. Năm 1979 tôi sang nghiên-cứu ở Paris, gặp GS Trần văn Khê và đươc GS cho biết cây đàn Trăng trong Truyện Kiều chính là đàn Nguyệt trong thời Nguyễn Du, như trong câu:
“Hiên sau treo sẵn cầm Trăng.
Vội vàng Sinh đã tay nâng ngang mày.”
15 bình rượu tượng trưng cho 15 năm lưu lạc. Bình thứ 15 bị đá ném vào vỡ tan, rơi vào sóng nước Tiền-đường.
Cột sơn son diễn tả câu: “Này thôi hết kiếp đoạn-trường là đây!”
Thuý-Kiều mặc yếm hồng tượng-trưng gia-đình danh-giá, ngừng đánh đàn Trăng, đang suy nghĩ về câu:
“Tiếc thay trong giá trắng ngần.
Đến phong-trần cũng phong-trần như ai!”
Hai viên gạch trên sàn nhà dựa theo kiểu gạch có khắc hoa văn thời cổ ở Việtnam.
Tấm tranh này bán cho một người ở Paris năm 1991 đến nay người ấy vẫn chưa trả hết. Theo một số người xem tranh ở Paris nhận-định: ‘Tranh như thời Phục-hưng!’” (hết trích)

TS. Nguyễn Quỳnh đã viết hẳn một luận án nghệ thuật về không gian và ánh sáng, là hai yếu tố đặc thù trong Hội Hoạ của ông. Bức Kiều có phối trí không gian theo lối phi thực, không trọng lực. Nguồn sáng chính trong tranh toả ra từ 15 bình rượu, như 15 bóng đèn, mà cũng gợi liên tưởng đến những giọt nhạc ngũ cung và âm hưởng của hồ cầm trong câu:
“Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương”
(Kiều-Nguyễn Du)

Năm nay 2021 sắp kết thúc, cũng là tròn năm thứ 15 của Da Màu, 15 năm lênh đênh trên mạng. Sang năm tới Da Màu sẽ thay đổi hình thức, diện mạo, hy vọng sẽ khởi sắc hơn, để bắt đầu hành trình 15 năm nữa..

Bài trong tuần gồm:
Đọc Thơ Đỗ Quyên”- tiểu luận của Nguyễn Đức Tùng
Ghost Train to the Eastern Star – On the Tracks of the Great Railway Bazaar
(5 kỳ) Phần nói về Ấn Độ– chương 9-14 của Paul Theroux/ Phạm Văn chuyển ngữ

 

 
   

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)