- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

bụi áo

 

“tranh: untitled 2162, VL”

 

nàng kiễng chân một
đóa hoa gương mặt hôn đầu
kéo cửa bóng tối nắng
tràn ngập ngụa đường phố lạnh
tay bụm miệng tóc ướt khăn
lau khô một quà xanh một
mới một tiền tích áo
xanh nàng bốc cháy tro
bụi tà áo bay bờ hồ
phố sương mù
trăng mất âm tiếng
còn tiếng
lập lại bao nhiêu năm
cái cái
hoa trắng đồng chân
trời bụi vương quanh tà
áo xanh nàng gương mặt ướt
mắt qua khung cửa cao
bụi xe, áo xanh, nàng, mất
tiếng trăng
trăng

bài đã đăng của vi lãng