- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cõi Tình & Vu Quy – tiểu thuyết của Nam Dao

 

BiaCT_VQ Cõi Tình & Vu Quy

Hai tiểu thuyết mới nhất của Nam Dao trân trọng ra mắt bạn đọc tháng 7- 2009

Nhà xuất bản Văn Mới

P.O Box 287

Gardena, CA 90248

Tel : (310)366-8687 Fax : (310) 366-9697

Giá bán : USD 15.00 ( bao cước phí trong nước Mỹ )

bài đã đăng của Nam Dao