- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trong Lò Vi Sóng

Tô canh đầy ba mươi hai ao-xì quay quay
Sóng súp nhấp nhô, thơm bay.
Bà chủ nhà chạm thành tô suýt bỏng.
Vội sờ vành tai cho bớt nóng.
 
Tôi vẫn đi trên chiếc đĩa của lò vi sóng.
Khi tô canh hãy còn rất nóng.
Miếng mỡ đã nổ tung.
Chỉ có tôi vẫn sống!!

Thong dong đi trên chiếc đĩa thủy tinh trong.
Không hề say sóng.
Bà chủ nhà ngỡ ngàng,
“Kiến! Vẫn sống? Tha bổng!!”