- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nơi ở cũ

 

 

 

Khi những bộ máy tuyên truyền tạm ngưng
trong một đêm cúp điện,
thì từ một góc sân thượng:

Cây ngọc lan
lặng lẽ thơm
dưới trăng.

(“Nhún mình”)—tiếng chân mèo
qua rào đêm.
 

1998

 

 

.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang