- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 5-11/7/2021- Chúng Ta là Art

Bismarck Street Fair 14 Sep 2012 166Bismarck Street Fair 14 Sep 2012 163

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc và các thành viên của Living Masterpieces trong bức tranh ngày chủ nhật trên hòn đảo La Grande Jatte của Georges Seurat.
Sunday on La Grande Jatte, Georges Seurat, 1884 (góc phải)

Living Masterpieces là sinh hoạt nghệ thuật hằng năm để gây quỹ cho Dakota Stage Community Theater tại Bismarck, North Dakota

Khán giả mua vé sẽ được hướng dẫn viên đưa đến từng tác phẩm danh tiếng ‘Masterpiece’ được phóng lớn cùng sự tham gia sống ‘Living’ của các thành viên và cộng tác viên  nhà hát với lời dẫn giải về họa sĩ và tác phẩm.

Trong thời gian mở cửa, sinh hoạt này diễn ra từ 10 sáng đến 10 tối, trừ những lúc phòng triển lãm sống tạm ngưng, hay “đóng” từng bức tranh lại để diễn viên nghỉ giải lao.

800px-A_Sunday_on_La_Grande_Jatte,_Georges_Seurat,_1884

Trong tuần:
Tự Lực Văn Đoàn- Văn Học và Cách Mạng- Kỳ 33: “Công Dân Giáo Dục”- nghiên cứu/biên khảo của Thuỵ Khuê
”Xóm Cầu Mới, một hoài bão lớn của Nhất Linh”-
tư liệu/giới thiệu tác phẩm/biên khảo của Nguyễn Tường Thiết
”BONSAI” –
truyện ngắn của Trần Thị NgH.
”Có Một Thứ Ông Trời Không Cho Hắn”-
truyện ngắn của Hoàng Chính
”Giấc Mộng”-
truyện ngắn của Donato Ndongo/Trần C. Trí chuyển ngữ