- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 10-16/5/2021: video Immersive Van Gogh của Trùng Dương

 

th4750565c659ff0a1e8a6-96439386-475056-1165-415-crop

Vài hình ảnh trong buổi trình chiếu “Immersive Van Gogh” tại phòng hội SVN West San Francisco

 Video buổi trình chiếu do nhà văn Trùng Dương thực hiện:

YouTube video

Trong tuần:

TỰ LỰC VĂN ĐOÀN VĂN HỌC VÀ CÁCH MẠNG- (26) NGÀY NAY PHÓNG SỰ:  THẾ LỮ – TRỌNG LANG – THẠCH LAM
Biên khảo/Nghiên Cứu của Thuỵ Khuê

THẦN, NGƯỜI LÙN, TIÊN NỮ – PHÊ BÌNH CẬN VĂN HỌC/PHÊ BÌNH THỜI DỊCH BỆNH
tiểu luận của Trần Thiện Huy

TẠP HÓA vs CỬA HÀNG TIỆN LỢI- tuỳ bút của Paul Christiansen/Trần Thị NgH chuyển ngữ

Đọc NỤ CƯỜI BUỒN MÙA HÈ của LÊ LẠC GIAO- SỰ KHUẾCH TÁN CỦA ÂM BẢN TRUYỀN THỐNG TRONG ĐỊNH MỆNH ĐỜI THƯỜNG
giới thiệu tác phẩm/tiểu luận/nhận định của Tô Đăng Khoa

CON BỌ TRONG GUỒNG QUAY– truyện ngắn của Lê Lạc Giao