Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn, Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 3-9/5/2021: the rape of 75 của vi lãng

The Rape of '75the rape of 75/xâm hãm năm 75- tranh điện tử của vi lãng

Có thể nào xâm hãm thời gian, hoặc một thời điểm, một dấu mốc của thời gian? Hành động xâm hãm đã biến thời gian thành cụ thể và đông cứng trong ký ức. Năm 75 đã trở nên một nơi chốn, khi không gian và thời gian cùng xụp đổ tại một điểm đóng băng. Những nạn nhân/người sống sót sẽ không thể nào quên lúc bị xâm hại–  giây phút ấy đã trở nên một phần của họ, mãi mãi. 

 

 


Trong tuần:

Tự Lực Văn Đoàn Văn Học và Cách Mạng (25): Tứ Ly và Trào Phúng- nghiên cứu/biên khảo của Thuỵ Khuê
”Đọc Âm Tuyết Đỏ Thời Gian hay ‘Những Vết Thương Tâm Chưa Ráo Sắc Màu’ của Nguyễn Lương Vỵ”-
nhận định/tiểu luận của Lê Lạc Giao
”Cô Mùi Còn Không”-
nhận định/đọc và đọc lại của Nguyễn Đức Tùng
”Tháng Tư, Đọc Lại Các Con Tôi Đã Về của Trùng Dương”-
nhận định/đọc và đọc lại của Lê Hữu
”Anh hùng Điện Biên Nguyễn Dũng Chi”-
bàn tròn chiến tranh Việt Nam/tư liệu/quan điểm của Trần Vũ
”Hoà Nhập cùng Van Gogh”-
phóng sự nghệ thuật/nhận định của Trùng Dương@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)