- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 19-25/4/2021: Alex Jackson (1993-)

 

Jackson_Alex_WildTopiary_-16_800

C V R O Y B BL Y BL BG G YG M – tranh Alex Jackson– sơn dầu trên bố, 84 x 84 inches

Hội hoạ của Alex Jackson chỉ ra một thế giới nơi lớp màng mỏng giữa thân thể và bức tường bao bọc có thể thẩm thấu lẫn nhau, nơi ánh sáng có thể rất nặng, và con người ăn những cái bóng của chính họ. Cũng là nơi giao thoa của những kẻ bàng quan hờ hững và những người chứng kiến nhưng không thể làm gì vì đã bị chôn sống trong lớp đá lát tường. Dùng kỹ thuật chuyển màu vào không gian hình học, hoạ sĩ muốn gợi một cách suy tưởng mới bằng cách phân mảnh thế giới qua màu sắc, hình khối và đường nét. Đối tượng trong tranh Jackson thường là người đàn ông da đen xuyên qua thời gian và lịch sử- có lúc bị cắt lìa, vỡ vụn- nhưng trong những hoàn cảnh tù túng họ vẫn có thể nương theo, thẩm thấu, xuyên qua những giới hạn. Họ tạo ra những không gian mới và bình thường hoá sự có mặt của màu da đen trong dòng hôị hoạ đương đại.
(xem thêm https://canvas.saatchiart.com/art/one-to-watch/alex-jackson)

Trong tuần:

Tự Lực Văn Đoàn Văn Học và Cách Mạng (23): Khái Hưng Xây Dựng Truyện Ngắn Hiện Đại- nghiên cứu/ biên khảo của Thuỵ Khuê
”Cung Tích Biền: Oan Khiên, Vẫn Không Lỗi hẹn Với Chữ, Nghĩa”-
nhận định của Du Tử Lê
”Thiên Đường Cũng Tan Theo”-
truyện ngắn của Hoàng Chính20210419_155007
”Đã Có Một Tường Trình Khác về Thế Giới”-
ghi chép của Nguyễn Thanh Hiện
”Chuyện Cái Áo Tơi”-
tạp văn của Đặng Phú Phong

Dịch thuật: Yoko Ono/ Trần Thị NgH. chuyển ngữ

Alex Jackson

Cao Học Mỹ Thuật (MFA) tại Yale năm 2017