- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Dẫy Dụa Trong Một Vũng Nước

Tôi thấy một con cá dẫy dụa trong một vũng nước
Khi tôi làm đổ ly nước xuống bàn
Vũng nước không đủ chỗ để nó bơi
Nó dẫy dụa vui vẻ trong một vũng nước một mình

Những người đàn ông già yếu đuối sinh lý
Những người đàn bà không còn tuổi sinh nở
Vui vẻ dẫy dụa trong những vũng nước của họ
Không nói gì với ai cũng không ai nói gì với họ

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những con cá
Mắt lồi lên vì mãi ngó chính mình
Mũi phập phồng vì thiếu hơi thở của người
Vẫn cố dẫy dụa trong vũng nước đang cạn

Những người không còn tuổi biết buồn
Đã đi qua những hào quang le lói gượng tắt
Vui vẻ thắp lại những ngọn nến gẫy cụt
Vui vẻ nhìn về phía hoàng hôn đang tàn

Tôi đang cố gắng dẫy dụa lần nữa trong vũng nước
Bấy giờ chỉ còn là một vết ướt
Tôi thấy những đóa hoa tàn cúi nhìn tôi đi
Mưa qua cửa sổ làm ướt ngọn nến gẫy

bài đã đăng của Trần Nguyên Đán