- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 1. 18 – 1. 24. 2021: nghệ sĩ barbara kruger (hoa kỳ, s. 1945 – )

 

Kruger - Untitled (Questions)

Xuất hiện trong kỳ triển lãm A Forest of Signs: Art in the Crisis of Representation (Một Rừng Ký Hiệu: Nghệ Thuật trong Thời Khủng Hoảng của Biểu Tượng) (1989), Untitled/Questions (Vô Đề/Những Câu Hỏi) của nghệ sĩ Barbara Kruger lúc đầu được căng trên bức tường phía nam–nay là The Geffen Contemporary—thuộc MOCA–viện bảo tàng nghệ thuật đương đại của Los Angeles. Từ mùa thu năm 2020, tác phẩm, với kích thước vĩ đại 191 x 30 feet, đã được chuyển sang mặt tiền phía bắc đầy ấn tượng của MOCA.

MOCA tuyên bố “Untitled/Questions giữ một vị trí đặc thù trong ký ức chung của cộng đồng nghệ thuật Los Angeles và được coi là một trong những di sản nổi bật trong lịch sử hơn bốn mươi năm của viện bảo tàng.” Nhân dịp tác phẩm được chuyển sang mặt tiền phía bắc của MOCA, viện bảo tàng đã thực hiện nỗ lực đăng ký cử tri trong kỳ bầu cử Tổng thống vào suốt tháng 11, 2020 vừa qua.

Chín câu hỏi dường như được hét lên từ các hàng chữ trắng thay cho những ngôi sao trên nền đỏ của lá cờ Mỹ: Ai vượt ngoài vòng pháp luật? Ai bị mua và bán? Ai được tự do lựa chọn? Ai kiểm soát thời giờ? Ai tuân lệnh cấp trên? Ai chào lâu nhất? Ai cầu nguyện lớn tiếng nhất? Ai chết trước? Ai cười sau hết?

Theo lời giải thích của Barbara Kruger, nghệ thuật tạo “cơ hội để chất vấn các giá trị văn hóa, niềm tự hào, danh vọng, quyền lực, sự kiểm soát, và những bất an. Đối với tôi, những câu hỏi luôn là phần cốt yếu của tác phẩm.… ”

 

Biên Khảo
“Tự Lực Văn Đoàn- Văn Học và Cách Mạng – Phần 11: Tú Mỡ và Thế Lữ”- Nghiên cứu/Biên khảo của Thụy Khuê
“Sửa sai lỗi lầm của Năm Thế Kỷ”-
nhận định của Trùng Dương
“Di Sản Đắt Giá của Donald Trump”-
nhận định của Richard Haass/ Phạm Văn tóm lược và phỏng dịch

Sáng Tác
Thư Tình Viết Muộn- truyện dài của Hoàng Chính

Tuần tới: Da Màu sẽ khởi đăng Điểm Lửa Đầu Tiên, truyện vừa của Cung Tích Biền viết trước 1975