- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

các ngón tay cuối năm| tất niên đêm năm trước

CÁC NGÓN TAY CUỐI NĂM

Cả hai bàn tay đang qua năm sớm
Ngoái nhìn
Ngón áp út trái

Tất cả các ngón sẽ cùng
Dừng lại
Giữa giao thừa
Biểu quyết
Ra đi tiếp hay chờ
Chậm lụt cái cô nàng áp út

– Quyết định vậy đi!

Mỗi ngón tay được dịp may
Tự do rong chơi
Thời khắc chuyển giao đất trời
Một năm 365 ngày hai bàn tay
Không mấy được ngơi

… Chúng mình hủy cuộc hẹn vậy thôi
Ở lại đây
Cùng áp út trái
Nghe em
Anh những lo giao thừa biểu quyết
Nàng sẽ phải theo về

Năm mới
Đợi kia…

TẤT NIÊN ĐÊM NĂM TRƯỚC

Điểm lại
Việc cuối cùng

Hắn thả chậm
Trái tim mình
Cái giếng sâu
Không tiếng vang
(Tất nhiên!)

Giao thừa
Hoan lạc âm dương
Lá và tuyết
Trong gió chờ nhau

Đợi chuông đồng hồ chậm gõ
Tiếng cuối cùng của năm
Cúi xuống nhòm
Hắn đến bên giếng im ắng

Những mầm chồi lên
Những mầm đang chồi lên

Mỗi mầm là một
Tù nhân lương tâm
Bước ra khỏi Thỉnh nguyện thư
Vừa được ký

Tới
Tới rồi
Tiếng chuông
Tất niên
Đêm

Năm trước…

White Rock – 1/1/2021
Đỗ Quyên

bài đã đăng của Đỗ Quyên