- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

tra tấn bảng màu

covid window

đội binh ngón tay gỗ trổ móng lông ngỗng bị châm thủng
màu xanh ganh tị
màu vàng dị dịch
màu hồng chủ chốt
màu đỏ điên tiết
điều răn tẩm trắng
quá đủ những tầm thường bi thương
cô đánh đập xanh dương hòng moi ra vị tha 
ép chùm hạt sồi khai ra mọi sự thật về màu nâu
về nỗi đau rơi rụng, khô quằn, trở thành vật trang trí bị bơm phồng
tra tấn màu đen dưới tầng hầm cho đến khi bóng đêm chảy máu bầm đầy sàn
vẫn chưa chịu rút xương bảng màu
no nê yến tiệc bằng mắt 
cô ép khung vải giữa hai lớp môi
siết cổ họa đồ
hồ đồ theo chuẩn mực
phát hiện từ lâu nó vẫn lén trộm màu 
từ hàng kẹo ngoài góc phố
mỗi khi cô ẩn mặt tích tắc

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân