- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

nhìn chim bay lạc trong đêm

a

sau A.C.

Khoảng tối bên ngoài khung cửa.
Những đốm sáng bay ngang.
Giàn hoa dạ lý tôi thấy những cánh.
Đập trên khung từ.
Một đôi chim phờ phạc.
Những tiếng ca lạc điệu.
Xen vào những gõ nhịp trên.
Hai vai tôi như thể.
Cùng lúc một huyên náo bất chợt.
Dấy lên tôi áp sát vào.
Cửa kính những cặp chim.
Khác trong bầy chạm nhẹ qua.
Những cánh đập trời vẫn tối chúng không.
Ngừng nghỉ .
Rồi một lúc chúng sáng lên.
Như cánh đồng ngập nắng.
Nơi những đôi cánh.
Mỏi những đốm sáng đã.

Biết đến nẻo về.
Bay tiếp những kẻ rã rời.
Bỏ trong đêm.
Và tất cả những gì.
Tôi đã giấu.
Trong ngàn tổ ấm những người.
Trẻ đang yêu đan bóng.
Đêm.
Trước khi chờ sáng.
Một rùng mình cuốn họ.
Hướng về những cánh đồi.
Cỏ nâu vàng đâu đó đang bủa quanh trái đất.

th12 – 2020

bài đã đăng của vi lãng