- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thắc mắc mùa giáng sinh

 

 

Đối thoại giữa Yvan (9 tuổi) và em trai Antoine (7 tuổi)


20170902_214019
Em
: Mình đạo gì há?

Yvan: Mình vô thần!

Em: Là sao?

Yvan: Là không tin gì ráo trọi!

Em: Đến một cái lá, cũng không tin luôn?

Yvan: Nghĩa là mình không tin Chúa cũng không thờ Allah!

Em: Còn ông già Nô-en, ổng có đạo gì không?

Yvan: Ổng đặt lòng tin ở cây Giáng Sinh! Ổng cần nó để còn có chỗ mà đặt quà chứ, đúng không?

 

 

Petit frère: On est de quelle religion?

Yvan: On est athée!

Petit frère: Euh.…ça veut dire quoi?

Yvan: On ne croit à rien!

Petit frère: Même pas une feuille?

Yvan: On ne croit ni à Jésus ni à Allah!

Petit frère: Et le père Noël, il est religieux?

Yvan: Il croit au sapin! Il lui en faut un pour déposer les cadeaux, non?

bài đã đăng của Tgan Mrq.