- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Namo Xa Ta Ra

Nhạc: Hoàng Kim Chi

Lời: Quỳnh Loan

Trình bày: Hoàng Kim Chi

bài đã đăng của Hoàng Kim Chi và Quỳnh Loan