- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

tranh nghệ thuật tuần lễ 28. 09 – 04. 10. 2020: họa sĩ Nguyễn Việt Hùng

 

Personage # 3, The Queen
Nguyễn Việt Hùng, Personage # 3/The Queen
(sơn dầu trên vải bố 60 x 68)

“Muốn giải quyết vấn đề Việt Nam hiện nay ở quê nhà, đầu tiên là phải thay đổi đầu óc con ngư­ời. Khi con người trong hoàn cảnh bần cùng, khổ cực đến đâu mà còn chấp nhận thân phận nạn nhân thì không thay đổi đư­ợc điều gì. Muốn thay đổi đời sống chính trị và xã hội thì phải thay đổi lối suy nghĩ của mọi con người…. [N]ếu có sự thay đổi, cởi mở thì đừng coi cái đó là sự ban ơn. [Người dân] phải thấy đó là quyền sống của họ bị cư­ớp đi, bây giờ phải đòi lại.”
Nhật Tiến,“Thảo luận về Mồ Hôi Của Đá với Định Nguyên, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, và Hoàng Khởi Phong” (Văn Học, số 38, tháng 3-1989)

 

Trong tuần này, chủ đề Sự nghiệp Văn chương Nhật Tiến sẽ tiếp nối với những bài viết và sáng tác liên hệ đến quan điểm tập hợp/giao lưu của nhà văn Nhật Tiến trong thời kỳ Đổi Mới, đề nghị người ngoài nước và người trong nước cùng nói chuyện với nhau để đưa ra những thay đổi nhân bản và ý nghĩa cho đất nước và con người Việt Nam. Trong cuộc thảo luận với Văn Học về Mồ Hôi Của Đá, ông định nghĩa quan điểm này như một sự “gợi ý … chứ không phải tôi đã vạch ra một con đường để mong đi đến đó. Ch­ưa đến thời điểm đó. Ngay khi viết cuốn này, tôi cũng tự chế rất nhiều. Tất cả tác phẩm này chỉ là một gợi ý. Đã đến lúc mọi con người Việt Nam dù đến từ phía nào hay hoàn cảnh nào cũng phải ngồi lại với nhau để cùng thực hiện một ­ước mơ mà mọi người, dù bên này hay bên kia đã ấp ủ. Như­ng thực hiện theo cung cách nào, biện pháp nào, chính sách nào thì tôi chưa đề cập đến. Đây chỉ là một gợi ý cho nhu cầu tập hợp thôi.”

Như nhà văn đã tiên đoán, sự “gợi ý” rất can đảm và “chưa đến thời điểm” này đã gây cho ông vô số khó khăn từ những phần tử không hiểu ông, không đọc ông, nhưng sẵn sàng chụp mũ ông là thân cộng. Nhưng Nhật Tiến cũng có những người hiểu ông và nhận thức được tầm nhìn sâu sắc, khoáng đạt, và vượt thời gian của ông. Học giả Nguyễn Ngọc Bích đã gắn liền ý nguyện dấn thân và con đường văn chương của Nhật Tiến trong tinh thần thử nghiệm khi viết Lời Giới Thiệu cho Tuyển tập truyện ngắn Một Thời Đang Qua (1985) của nhà văn: “Song đó hiển nhiên là một quyết định, một lựa chọn mà chúng ta, ở trong cương vị người đọc, không thể không dành cho người viết được. Phải chăng đây là một thử nghiệm? Mà muốn mới, người nghệ sĩ bắt buộc phải thử nghiệm.” Hoặc như Mai Thảo nhận xét, “Thái độ [đứng dưới nắng, ngoài nắng] của Nhật Tiến có thể bị nhìn thấy là khô cứng quá khích… Tôi chỉ nhìn thấy tự nhiên và bình th­ường nơi người nhà văn lưu đày ở Nhật Tiến một ý muốn. Cái ý muốn được đứng cùng, đứng mãi với vượt biển thê thảm như đứng với quê nhà, với Việt Nam.”

 

Biên Khảo
“Giới Thiệu Một Thời Đang Qua” – nhận định của Nguyễn Ngọc Bích
“Đọc ‘Tiếng Kèn’ của Nhật Tiến – nhận định của Thụy Khuê
“Về Dòng Văn Chương Phản Kháng” – nhận định của Nhật Tiến
Thảo Luận về Mồ Hôi của Đá – với Nhật Tiến, Định Nguyên, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, và Hoàng Khởi Phong
“Trò Chuyện với nhà văn Nhật Tiến” – phỏng vấn của Trần Văn Thủy (trong Nếu Đi Hết Biển)
“Nhật Tiến của 20 Năm Trước” phỏng vấn của Đỗ Quyên

Văn Xuôi
Tiếng Kèn” của Nhật Tiến
Trích đoạn Những Người Áo Trắng – tiểu thuyết đầu tiên của Nhật Tiến

Tưởng Niệm Ruth Bader Ginsberg, Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ
“RBG, Người Nhỏ Bé Vĩ Đại” – nhận định của Đinh Từ Thức