- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

những ngọn đồi trong đời

CB

từ một nơi cao ngất, hắn nhìn xuống
triền đồi cát bên trái, nơi họ tìm thấy
vết tích chuyến đi: hai bình cách nhiệt
cho cà phê và rượu trắng, một khăn quàng cổ
và những ảo giác sa mạc. Hắn chỉ tay
xuống ngọn đồi bên phải, đó là nơi
anh trở về từ rừng thẫm, da xương
quanh máu lạnh. Nàng đưa hắn đến
ngọn đồi cỏ hừng màu nắng, đây là nơi
mình hôn nhau lần đầu. Họ ngồi bên nhau
biết rằng tình yêu, như đời sống,
xoay vần bằng những bước đi huyễn mật.

vi lãng
5-2020

bài đã đăng của vi lãng