- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nhà văn Nhật Tiến (1936-2020)

 

Nhận được tin buồn

Nhà văn Nhật Tiến

vừa qua đời vào ngày 14 tháng 9, năm 2020
(nhằm ngày 27 tháng 7, năm Canh Tý)
tại thành phố Irvine, tiểu bang California, Hoa Kỳ
hưởng thọ 84 tuổi

 

Nhật Tiến

 

Ban biên tập tạp chí Da Màu và văn hữu cộng tác xin thành kính phân ưu
cùng gia quyến của nhà văn.

 

 

 

 

* Ảnh: https://nhavannhattien.wordpress.com/