- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cách Lơ Lửng Sáng Chủ Nhật

Lê An Thế

một con đường
luôn luôn xa hơn một đôi giày cũ
một bài thơ
luôn luôn rộng hơn một trang giấy
một nét quẹt
luôn luôn chuyển động

đêm qua tôi đã nghiêng
giấc ngủ
và đặt trên cái gối
một cầu thang

để ngôn ngữ
có thể leo ra ngòai
để tất cả những gì còn lại
có thể rớt xuống

tôi đã đặt Trang tử
vào thế giới vật lí lượng tử
để tôi nghe
ngàn cánh bướm
đập
cùng một lúc

để
tôi tiếp tục nằm nướng giữa một khu vườn nhẹ hơn
sáng chủ nhật
khi chưa kịp làm điều gì ô nhiễm
là có thể gấp lại bóng tối
thành một đôi giày
lơ lửng

khi thành phố này
chưa đủ sức hút
kéo tôi xuống đất.

(Sep 28, 2008)

bài đã đăng của Lê An Thế