- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tự do để hít thở – Freedom to breathea

Hình: Internet

Tự do để hít thở

Trời đổ một trận mưa trong đêm và bây giờ những đợt mây đen bay lững thững trên
bầu trời, lâu lâu lại lất phất mưa.

Tôi đứng dưới một cây táo đang mùa trổ bông và tôi hít thở. Chẳng những cây táo
thôi mà cả đám cỏ quanh nó cũng thẫm ướt; ngôn từ làm sao lột tả được hương thơm
ngào ngạt khắp không gian. Tôi hít sâu hết cỡ, cơ hồ hương thơm tỏa lan đầy hồn; tôi
say sưa hít hà, lúc mắt mở ra lúc nhắm lại – khó mà nói kiểu nào thú vị hơn kiểu nào.

Đây, tôi tin, là sự tự do quý báu bậc nhất mà nhà tù tước đọat từ chúng tôi: sự tự do để
hít thở tự nhiên, như tôi có thể làm bây giờ. Không cao lương mỹ vị nào trên dương
gian này, và ngay cả nụ hôn của phái đẹp cũng không thể ngọt ngào hơn thế đối với
tôi, một thứ không khí vừa nồng thơm hương hoa táo vừa mát rượi tinh khôi.

Có hề chi khi nơi đây chỉ là một mảnh vườn tí ti, bao quanh bởi những tòa nhà năm
tầng như những cái chuồng trong sở thú. Tôi chẳng còn nghe tiếng động cơ của xe
máy, tiếng lải nhải của đài phát thanh, những phát biểu dai dẳng của loa phát thanh.
Bao lâu còn có không khí trong lành để hít thở dưới một cây táo sau cơn mưa, chúng
tôi còn cơ may được tồn tại thêm một chút nữa.

Freedom to breathe

A shower fell in the night and now dark clouds drift across the sky, occasionally
sprinkling a fine film of rain.

I stand under an apple tree in blossom and I breathe. Not only the apple tree but the
grass round it glistens with moisture; words cannot describe the sweet fragrance that
pervades the air. I inhale as deeply as I can, and the aroma invades my whole being; I
breathe with my eyes open, I breathe with my eyes closed-I cannot say which gives
me the greater pleasure.

This, I believe, is the single most precious freedom that prison takes away from us:
the freedom to breathe freely, as I now can. No food on earth, no wine, not even a
woman’s kiss is sweeter to me than this air steeped in the fragrance of flowers, of
moisture and freshness.

No matter that this is only a tiny garden, hemmed in by five-story houses like cages in
a zoo. I cease to hear the motorcycles backfiring, radios whining, the burble of
loudspeakers. As long as there is fresh air to breathe under an apple tree after a
shower, we may survive a little longer.

(Xuất hiện trong sách giáo khoa giới thiệu bộ môn thi ca cho học sinh trung học có
tên Form & Feeling – Poetry for Senior Students, chủ biên Elaine Hamilton and John
Livingston (Melbourne: Longman Chesire, 1981)