- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Basho & Mandela

 

Nelson Mandela and The Deep Road


(Xuất hiện lần đầu trên Tạp chí New Yorker, 7 tháng 9, 2020)

 

Như Basho từng nói—
đây là con đường hẹp lên miền sâu thẳm—như Mandela từng nói
sự phân ly ngẫu nhiên sau trở thành phân ly như hợp tấu
nhịp nhàng
—như Basho từng nói hành trình khởi đầu với nhận thức đậm đà
rằng ở bất cứ sát na nào bạn cũng có thể trở thành một bộ xương phong trần
—hãy nghĩ về chúng ta như vậy
đây là lời nhắn nhủ làm dưỡng sinh cho bạn—hãy nâng niu
như những bát cơm nhân ái
từ những hành trình anh dũng
ý chí tìm & kiếm thấy những giòng sông bất chợt chuyển mình &
ánh mắt bình minh của

                                               
                                                                tự do

 

                                                                                                 —Đinh Từ Bích Thúy chuyển ngữ

 

 

Basho & Mandela

 

As Basho has said—
it is a narrow road to the Deep North—as Mandela has said
the haphazard segregation later became a well-orchestrated
segregation
—as Basho has said the journey began with an attained
awareness
that at any moment you can become a weather-exposed skeleton
—think of us in this manner
these are notes for your nourishment—hold them
as bowls of kindness
from journeys of bravery
the will to seek & find the sudden turning rivers & the dawn-eyed

 

                                                                   freedom

 

                                                                                                    —Juan Felipe Herrera

bài đã đăng của Juan Felipe Herrera