Trang chính » Dịch Thuật, Sang Việt ngữ, Thơ Email bài này

Basho & Mandela


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 14.09.2020

 

Nelson Mandela and The Deep Road


(Xuất hiện lần đầu trên Tạp chí New Yorker, 7 tháng 9, 2020)

 

Như Basho từng nói—
đây là con đường hẹp lên miền sâu thẳm—như Mandela từng nói
sự phân ly ngẫu nhiên sau trở thành phân ly như hợp tấu
nhịp nhàng
—như Basho từng nói hành trình khởi đầu với nhận thức đậm đà
rằng ở bất cứ sát na nào bạn cũng có thể trở thành một bộ xương phong trần
—hãy nghĩ về chúng ta như vậy
đây là lời nhắn nhủ làm dưỡng sinh cho bạn—hãy nâng niu
như những bát cơm nhân ái
từ những hành trình anh dũng
ý chí tìm & kiếm thấy những giòng sông bất chợt chuyển mình &
ánh mắt bình minh của

                                               
                                                                tự do

 

                                                                                                 —Đinh Từ Bích Thúy chuyển ngữ

 

 

Basho & Mandela

 

As Basho has said—
it is a narrow road to the Deep North—as Mandela has said
the haphazard segregation later became a well-orchestrated
segregation
—as Basho has said the journey began with an attained
awareness
that at any moment you can become a weather-exposed skeleton
—think of us in this manner
these are notes for your nourishment—hold them
as bowls of kindness
from journeys of bravery
the will to seek & find the sudden turning rivers & the dawn-eyed

 

                                                                   freedom

 

                                                                                                    —Juan Felipe Herrera

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)