- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Song Thất Lục Bát – tập thơ Vương Ngọc Minh

 

 

VNM - Song thất lục bát - bìa

  Song Thất Lục Bát
tập thơ Vương Ngọc Minh

Ngoài Giờ xuất bản tại Hoa Kỳ, 2020
tranh bìa của nhà thơ
V design trình bày

120 trang
58 bài thơ song thất lục bát
với phong cách mới và lạ

 

“Loa thùng khủng giăng khắp nơi trên phố. Suốt ngày đêm khạc ra
những âm thanh chát chúa chẳng theo quy luật nào.
Những gieo vần lạ lùng, những bằng trắc, sắc sắc không không
huyền ảo chênh nhau cả nghìn độ, sắc sảo như thanh nứa
như muốn chọc vào tai, xuyên thủng màng nhĩ người ta…”

(Trích “Lời bạt” của Nguyễn Hoài Phương)

bài đã đăng của Vương Ngọc Minh