- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tiến hóa

bản tiếng Việt và hình của Đỗ Lê Anhdao

image001       image003

Buffalo Bill mở tiệm cầm đồ trên đất dành riêng cho người da đỏ
 ngay đối diện biên giới với tiệm bán rượu
 và hắn mở tiệm 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần

và những người da đỏ vào tiệm với nữ trang
 ti vi, đầu máy, nguyên một bồ quần áo da hoẵng
 mà Inez Muse tốn hết mười hai năm để hoàn thành. Buffalo Bill

lấy hết những gì người da đỏ đem đến, giữ mọi thứ
theo loại và vào sổ bỏ kho tích lũy. Người da đỏ
cầm những bàn tay của họ, giữ lại những ngón cái để lại cuối, họ cầm

những bộ xương của mình, rơi xuống không ngừng từ da
 và đến lúc người da đỏ cuối cùng đã cầm hết không còn gì khác
 ngoài trái tim anh ta, Buffalo Bill trả hai mươi đô la cho cái đó

đóng cửa tiệm, sơn một bảng hiệu lên trên cái cũ
 và gọi doanh nghiệp mới: Viện Bảo Tàng Những Nền Văn Hóa Dân Tộc Da Đỏ
 tính giá mỗi người da đỏ một vé năm đồng vào xem.

Chú thích: Buffalo Bill là một nhân vật nổi tiếng trong giai đoạn khai triển miền Tây hoang dã của Mỹ, nhất là với những chương trình giải trí với chủ đề cao bồi.

Nguyên bản tiếng Anh: http://www.poemhunter.com/poem/evolution-4/

bài đã đăng của Sherman Alexie