- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

chụp sóng, với V Woolf

 

  

clip_image002

 

 

Những ngọn sóng đổ
kéo lui rồi đổ tiếp
nghe như tiếng đất rền
từ một thú lớn giậm chân*

  

 

trong giấc mơ
tôi sốt sóng
tất cả đều trở sáng

 

clip_image004

clip_image006

 

 

chữ trắng bóng hanh
câu thẫm màu xanh lá
rực ánh vàng thảm trang

 

 

ngày sốt nóng, nhẹ thênh
không như những cội đá
với chân trần nàng bước vào sông

clip_image008

 

—-

*từ ‘The Waves’ (Virginia Woolf)

bài đã đăng của vi lãng