- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đọc tin tức trong mùa dịch không phải dễ

Cho Anh Hòa

Đọc tin tức trong mùa dịch không phải dễ
Có khi đọc xong tôi cầm lên
Như cầm trong tay trang thiết bị tinh vi mới nhất
Tôi lắp ráp nó vào kẽ hở
Tâm hồn tôi có những sơ hở như thế
Và tôi thấy mình kiên cố trở lại
Đọc tin tức trong mùa dịch không phải dễ
Đích thị nó là bài linh thao
Nhiều khi đọc xong tôi đặt xuống
Như lấy xuống một bức tranh không còn phù hợp với căn nhà
Hay lấy xuống một cục gạch nứt nẻ, thậm chí vỡ nát
Cứ một hai hôm lại lấy xuống một viên
Cứ một hai hôm lại lấy xuống một viên
Sau nhiều lần đặt xuống như thế
Bức tường của tôi xuất hiện một lỗ hổng
Lớn đủ để lộ một khuôn mặt
Sợ hãi của một đứa nhỏ
Đang tìm cha mẹ nó.

Đinh Trung Tâm

bài đã đăng của Đinh Trung Tâm