- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

tiết lộ của im lặng- tập thơ mới của Nguyễn Tiến Đức

20200517_16135320200517_161332

tiết lộ của im lặng– tập thơ mới của Nguyễn Tiến Đức

Tranh bìa: Megan (6 tuổi)

Hình chụp tác giả: Phạm Đính

Bạt: Nguyễn Thị Khánh Minh

Nhà xuất bản SỐNG- 2020