- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 11-17/5/2020: tranh của họa sĩ nhi đồng Maggie Nhi Nguyễn

received_588323548440564

Hoa Tặng Mẹ-  acrylic trên bố- 12″ x 10″
tranh của Maggie Nhi Nguyễn vẽ tặng mẹ em nhân ngày Lễ Mẹ

 

 

 

 

 

trong tuần:
”Màu Xanh Lặng Của Sông Băng”- truyện chớp của Vi Lãng
”Chuyện Sapiens”- truyện chớp của Phạm Văn
”Ngăn Kéo Của Nhà Thơ”- truyện chớp của Đặng Thơ Thơ
”Giấc Mơ Thứ 88”- truyện chớp của Naguib Mahfouz/ Đăng Thư chuyển ngữ


Có lẽ nên là một thông lệ, rằng tuần lễ thứ hai của tháng 5 sẽ là tuần lễ của truyện chớp, vì mọi người đọc đều chỉ đọc truyện chớp, vì mọi người viết đều chỉ viết (hay dịch) truyện chớp, vì mọi việc đều chỉ là hậu quả của một việc trước đó, nhưng nó cũng có thể từ chối điều này và đòi trở thành nguyên nhân- chẳng hạn như mùa dịch, cơn nóng lạnh của trái đất, cái chết của một nhà  thơ, hay những giấc mơ bằng tiếng Ả-rập.