Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn, Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 4-10/5/2020: nghệ thuật thời covid-19

 

 

EWjvni8X0AkfGaP

trên: The Last Supper thời Phục Hưng – Leonardo da Vinci
dưới: The Last Supper thời Covid-19- nguồn Barnorama https://www.barnorama.com/pop-culture-parodies-of-the-last-supper/
tuy mang tính giễu cợt, tác phẩm này nói lên sự thực là bữa tối nào cũng có thể là bữa cuối cùng của những người đang xả thân trong ngành y tế.

Trong tuần:
”Quán Nửa Khuya”- truyện ngắn Nguyễn Đạt
”Cái Radio của Bố Tôi”- truyện chớp của Hoàng Chính
”Phạm Thiên Thư, Có Ngần Ấy Thôi”- nhận định của Nguyễn Đức Tùng

Chuyên đề Coronavirus:
”Ghi Chép Thời Covid-19” của Phạm Văn
“Nhật Ký Corona- Venezia” (bản cập nhật) của Trần Vũ
”Dung Nhan Thời Covid”- phiếm luận của Trần Mộng Tú

th (2)
Da Màu mạn phép Barnorama đặt tên bức này là Phép Lạ

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)