- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Một sáng, thời Covid-19

Một sáng, thời Covid-19, trong phòng, nhìn nắng đến và đi.IMG_20200412_180703IMG_20200412_180453IMG_20200412_180415 (1)IMG_20200412_180315


bài đã đăng của vi lãng