- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

nói chuyện với đẳng cấp thứ 6


tao đang nghe lũ chúng bây đang nói chuyện, không phải dễ gì mà cảm nhận được, nhưng tao luôn tin rằng trên đời này có những đẳng cấp, nếu tính chẵn là con số 8 trong thuyết tôn giáo… gì đó nói là [bát hồn].

may duyên quá vì tao đã được đầu thai vào thế giới này [không biết thế giới số mấy chục] nhưng biết là tượng hình ở đẳng cấp thứ 5, còn lũ chúng bây là đẳng cấp thứ 6 thuộc loài được gọi tên là thú vật hay còn gọi súc sinh, còn tao đang sống cùng với bọn ngợm được mệnh danh là loài người nhưng suốt đời phải mang mặt nạ [có thể là tao đang bị đọa đày].

trời hay thượng đế hoặc những danh từ cao thượng ở khắp cùng không bao giờ nhìn thấy mặt, như vậy lũ chúng bây cùng với tao hãy quán niệm: chúng ta là những sanh linh từ đâu đến để hít thở bầu không khí này? Tất nhiên giống đực phải ghếch mõm vào bộ phận nhạy cảm của giống cái rồi sau đó đưa của quý vào túi [càn khôn] để duy trì nòi giống.

vậy thì tất cả đều chịu ân sủng từ những truyết thuyết thối nát nhưng lúc nào cũng thao thao bất tuyệt.

con/người không thể hiểu được tiếng nói của loài thú vật, như vậy thì làm gì có sự liên hệ mật thiết với nhau, tàn ác dã man đã được khẳng định từ lâu.


tháng 5/2009

.

bài đã đăng của Khaly Chàm