- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sáu đoản khúc cuối tháng Ba

 

 

 

1

Cuộc sinh diệt
xích xe tăng và bánh xe tang
mất biệt

 

2

Con vẹt
hót trong lồng sắt
bài hành ca
mụ mị đầu óc

 

3

Nông dân hóa
thơ thành thợ
giàn đồng ca
nước mắt là nụ cười

 

4

Mất sạch
cắm mặt vào bùn
đường đất lỗ chân trâu

 

5

Quần loa
số phận sắp
váy em
giẻ chùi mâm

 

6

Cỏ dại thành hoa
hoa thành cỏ rối
ám tượng mù tăm

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung