- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Test ♦ Đoạn trường… ♦ Hẹn giữa mùa… ♦ Tháng ba

 

 

 

Test

 

ngày mai đi test mà âm
đạo vừa mừng rỡ nẩy mầm bốn phương
lỡ mà xui xẻo có dương
vật mình vật mẩy hết đường thối lui!

 
25.03.2020

 

 

 

Đoạn trường tân thanh (3)

ruột non nhắn với ruột thừa
ở yên đấy nhé đang mùa cách ly
dạo này đừng có về chi
khúc xa ngàn dặm ở lỳ muôn năm!
 

giữa mùa dịch, 25.03.2020

 

 

 

Hẹn giữa mùa dịch

 

bạn bè văn nghệ văn gừng
cà phê để đó mấy tuần cách ly
thơ văn cứ post lên face
hẹn nhau hết dịch một ngày vi vu
 

21.03.2020

 

 

 

Tháng ba

 

tháng ba u ám rã rời
hai vì sao sáng trên trời bỏ đi
bao trùm dịch bệnh co vi
khắp nơi tang tóc lấy gì cho nhau

 
21.03.2020

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Minh Lệ