- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Choáng khúc

 

 

 

[buổi chiều cô vy gọi
  một trần mây áo đen
  đi trong mùa ẩm ướt
  ra giêng một ánh đèn]

váng nổi bên lề
những chiếc vỏ không tuôn ra khỏi thùng rác
người nhặt nhạnh tương lai
từ chối lời mời cấp cứu

cực điểm của bờ văn
tiếng lao xao
sóng
nhạt đi giữa hằng hà
vốn M. những tu từ huỷ hoại vong thần
chúng ta múa hát lời thơ vô gia cư
bên đụn rơm ẩn nấp
giữa cánh đồng tuổi thơ ăn vạ
con sóng hò lơ
gọi gió lên thuyền
những chuyến hải hồ lưu xứ

nếu em không nhan sắc
thơ đi đàng khác
triệu đóa vân trên trời
mang theo bóng cẩu
lẩn lút mầu soan

tôi vẫn lướt đi trên đường nhọn của hơi thở
những chiếc răng
mùa đau xương

 
10  mars 2020

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn