- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Quà Tặng Chân Tình

 

 

 

IMG_3138

 

 

 

 

 

 

Hôm qua anh đến nhà em

Tay ôm bó giấy để đem làm quà

Lòng em rộn rã nở hoa

Niềm đau chôn giấu đã ba hôm rồi

Cảm ơn anh dạ bồi hồi…

Trong cơn bối rối tỏ tường lòng nhau.

bài đã đăng của Phạm Hạ Mỵ Châu