- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Điệu múa ngoài am sắc ♦ Đừng

 

 

 

Điệu múa ngoài am sắc

 

Rồi phục viên với chân giò
măng hầm dã tượng
còn lo chi
đời
buổi chiều nướng một tai dơi
chợt nghe vi tía ngoài trời nổi hung
con dị khuẩn
                                 bay
lòng vòng
ô hay bát nhã
thông đồng
cực

 

25. février  2020 

 

 

 

Đừng

 

Và khi tỉnh táo
sự lạnh lùng như áo sương mặc ngược
thèm nhớ.  và nhớ
nỗi va chạm của những cầu sứ
men răng
ngoạm vào chân ảo

tôi muốn cơn say bùng phát
đêm em chong khuya
đêm pha trộn diệu kỳ
mồ hôi rượu martini
phà xuống ô liu giấc nồng
và những que tăm xiên gió
những que tăm ghim vào lợi
nụ hôn
thơm mùi nguyệt quế

đừng viết chữ lên da
sợ áo lãng du
phai vết hồ cừu
 

18 tháng hai
lúc 9.54 am
2020

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn