- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

nghiệm thấy mặt trời độ lượng

 

 

 

kính thưa:
phật a di đà
ta quỳ, rồi lạy corona được không?
không!
thì thôi, ta chạy lòng vòng
hớp vài ngụm rượu
chổng mông lên trời

ô hay, tím tái mặt người!
sao không yến tiệc chờ thời động kinh
sợ chi, em khép “cửa mình”
nhìn ta săc sụa . . . yêu tinh vào nhà

kính thưa:
bồ đề đạt ma
thiên hạ khiếp corona sảng hồn
nghiêng chai đếm giọt hoàng hôn
sáng mai ta thức nên buồn hay vui?

đạt ma ơi, đừng ngậm ngùi!
cùng ta cạn chén
rung đùi cuồng ca . . .
nhìn xem
cảnh giới ta bà
oan khiên nào nhẹ
sao là tử-sinh(?)

 

 

 

.

bài đã đăng của Khaly Chàm