- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

một chuyến về quê ♦ phút ngỡ ngàng ♦ khỏi lo! ♦ ca dao thời ôn dịch

 

 

 

một chuyến về quê

 

đi qua dốc nhà đá
chẳng thấy ngôi giáo đường
gió réo trên cầu cương
tưởng hồn ma bóng quế
có một thời như thế
phantom rớt chỗ này 
“mùa hè năm bảy hai
tao bị bắt lên núi
may mà chưa bán muối
trong lớp có mấy thằng
lâu lâu họp chi bộ…”
trong khi là đa số
chỉ biết học và chơi
chơi cho đã cái đời
thi rớt thì đi lính
đúng cái đầu rất bịnh
rồi đến lúc tan hàng!
 

07.02.2020

 

 

 

phút ngỡ ngàng

 

em nhớ gì không luống cải vàng
xuân mùa mới nở nắng chứa chan
tôi vừa mới đó em mới đó
rộn rã tay nhau phút ngỡ ngàng
 

03.02.2020

 

 

 

khỏi lo!

 

ta về nơi sằn dã
thở nhịp thở trong veo
ngày vui cùng cây lá
mới tối đã ngủ khèo!

nơi đây hóc bà tó
chẳng ma nào ghé thăm
khỏi lo khách vũ hán
chẳng cần mua khẩu trang!
 

02.02.2020

 

 

 

ca dao thời ôn dịch

 

khẩu trang khẩu súng khẩu chi
vũ trường vũ hán vũ gì cũng ghê
con chim hoàng hạc chớ về
cửa nhà bỏ trống hẹn thề âm ty
 

08.02.2020

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Minh Lệ