Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn, Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 3-9.02.2020:

quê nhà Thạch Thảo

“Tết ở Quê”- ảnh Nguyên Nhu


Sáng Tác
“Tám Mươi Tám” – truyện ngắn của Trần Thị NgH.
“Phóng Sinh” – truyện ngắn của Tiểu Thư
“Sẵn Sàng là Thượng Sách” – truyện chớp của Đinh Từ Bích Thúy
“Hai Khuôn Mặt” và “Bèo Bọt” – truyện ngắn của Hồ Trường An

Biên Khảo
“Đọc ‘Mót Chữ Trong Kinh’ của Nguyễn Hàn Chung” – điểm sách của Hồ Đình Nghiêm
“Đưa văn hoá Việt và Phở vào Nhạc Vũ Kịch Ba Lê” – nhận định của Trịnh Thanh Thủy
 

Trong tuần tới: “DoNotEnter” (truyện ngắn của Trần Doãn Nho), “Số Mệnh” (truyện ngắn của Lê Sông Văn); “Đỗ Quyên: Nhà văn Việt Nam Hải Ngoại” (nhận định văn học của Nguyễn Vy Khanh) , “Tôi Đã Làm Gì Trong Năm Heo” (truyện ngắn của Đặng Thơ Thơ), “Tụng Ca Lục Bình” (biên khảo của Paul Christiansen, Trần Thị NgH. chuyển ngữ)

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)