- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tập thơ Nguyễn Hàn Chung: Mót Chữ Trong Kinh

 

NHC-MotChuTrongKinh-bia

 

Tập thơ gồm 244 bài bốn câu
của Nguyễn Hàn Chung
nxb Mở Nguồn, 2019

 

Sách dày 202 trang
có bán qua hệ thống Lulu.com

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung