- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đưa bóng xem pháo nổ ở cà phê Gypsy

 

TC-PhaoNoGypsy

 

 

 

Ngày Xuân ta tha hương
Đưa bóng xem pháo nổ
Để thấy lòng có tết
Một chút còn hơn không
Một chút mùi chút tiếng
Vui đỡ phút trầm luân

Từng dây dài pháo đỏ
Trước mỗi quân cà phê
Nổ vang Sài Gòn Nhỏ
Khói mù nhớ tết quê
Nhớ nhà chín trên sáu
Cứ mỗi giao thừa về
Cả xóm mù khói pháo
Cả xóm vui tràn trề
Ngày nay đâu còn nữa
Mùa Xuân không trở về
Nhà ta nay đổi chủ
Bóng cùng ta ra đi
Tự do đành xa xứ

Nay xứ người pháo đỏ
Từ những quán cà phê
Nổ vang Sài Gìn Nhỏ
Khói mù mùi nhớ quê
Lòng mù qua mấy độ
Bóng ơi nào nẻo về

 
Bolsa, 28 tháng chạp năm con heo

 

 

 

.

bài đã đăng của Trịnh Cung