- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 13 – 19 . 1 . 2020: Tranh Trần thị NgH

 

Tranh Tran thi NgH - Mua Xuan Ta Thay Ao Moi
Mùa Xuân ta thay áo mới (2020)
120cm X 80cm, sơn dầu trên vải bố

Sáng Tác
“ppp.pianississimo” – truyện ký của Trần thị NgH.
“Vai phụ” – truyện ngắn của Thanh Nam
“Ga Hoang” – truyện ngắn của Tru Sa

Dịch Thuật
Lược Sử Máy Cày Bằng Tiếng Ukraine – trích đoạn tiểu thuyết của Marina Lewycka, Hoàng Chính chuyển ngữ

Biên Khảo
“Cuộc khải hoàn của các nữ họa sư cổ điển” – sưu tầm/nhận định về hội họa của Trùng Dương