- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

kẹt

 

 

 

kẹt tiền kẹt bạc
kẹt rác kẹt rơm
kẹt cơm kẹt gạo
kẹt áo kẹt quần
kẹt quân kẹt úy
kẹt chị kẹt anh
kẹt đường kẹt sá
kẹt cá kẹt tôm
kẹt đầu hôm kẹt về sáng
kẹt hết đạn kẹt hết xăng
kẹt bến bạch đằng
kẹt tân sơn nhất
kẹt xấc bấc kẹt xang bang
kẹt ra ngoài đàng
kẹt xe chưa tới
kẹt kinh tế mới
kẹt nằm vỉa hè
kẹt hết ngo ngoe
cuối cùng kẹt lý lịch!

 
10.12.2019

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Minh Lệ