- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

là tôi ♦ danh sách đi chợ

 

 

 

là tôi

 
        (cheers to {}.   cụng ly tôi.)  

tôi là tập hợp rỗng
rỗng rang, rỗng rinh, rỗng tuếch, rỗng toác,

không thêm, không bớt.
tôi là ốc mượn hồn

là loài cua mượn vỏ ốc  ̶  ̶̶ 
trú ngụ ở những nơi khác

bên này hay bên kia cuộc đời
khuây khỏa nhất thời trong cõi mới vay mượn.

tùy duyên.  như huyễn. 
như hạnh phúc vĩnh hằng?

như những điều muôn thuở?
rỗng rang, rỗng rinh, rỗng tuếch, rỗng toác,

không thêm, không bớt  ̶  ̶̶  
là tập hợp rỗng.  là tôi.

 

 

 

danh sách đi chợ

 

thùng mì gói cay thái lan và hai tá trứng  ̶ ̶ 
khi luộc khi chiên, là căng bụng
cho nhiều bữa tối. chừng chục cái
muffins để dành cho sáng và trưa.
không quên vài thứ trái cây, rau cải
đang mùa và đôi ba chai merlot và
syrah  ̶ ̶   mỗi chai trên dưới mười đồng.   
nàng hỏi còn muốn ăn thêm gì không? 
hắn trả lời giọng bỡn cợt: muốn
ăn dấm ăn dúi, rồi ăn đấm ăn đá
ăn đạp. nàng cười nửa miệng,
buồn như đốm nắng cuối ngày, như
những lọn tóc vàng phai che mắt.

 

 

 

.

bài đã đăng của Quảng Tánh Trần Cầm