- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

lý trị

 

 

 

khi anh chiết xuất độ cồn bằng nước thải
đêm cứ run bần bật
đi trên băng
bơi kèo qua ruộng thủy
những vết nứt đất
như máu chuồi vào hang
khỏa lấp cơn trợ hứng
        miền hoang nước lợ
em mang một bông diên vỹ vào đời
đẹp xanh tái da
mầu đỏ thẫm
        chát
ôi sao
đắng 
nhớ
bạn vắng một liềm cây
mùa sạm mặt
dấu đi cồn le lói
hà hơi lưới trăng
anh mất dấu những bài thơ em hoang ải
như khúc địa đầu
đã vùi chôn dưới tuyết

giấc ngủ đêm sói tóc
        lý trị những bài ca sao

9 dec 2019

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn