- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 28. 10 – 3. 11. 19: Chúng Ta Là Art

 

Bourgeois 1     Bourgeois with DTBT     Bourgeois 2

Đinh Từ Bích Thúy chụp installation điêu khắc, Lady in Waiting (Người Đàn Bà Chờ/Thị Nữ) (2003) của Louise Bourgeois tại chương trình triển lãm To Unravel a Torment (Cởi Trói Thương Đau) tại viện bảo tàng Glenstone, Potomac, Maryland, 15 tháng 2, 2019

Hình ảnh nhện được nghệ sĩ Louise Bourgeois bắt đầu khai thác lúc bà 80 và suốt đến cuối đời. Bà coi nhện như biểu tượng đối nghịch và phức tạp về thân mẫu, một phụ nữ vừa rắn rỏi vừa mỏng mảnh, có khả năng bảo vệ và hủy diệt. Ngoài ra, nhện cũng tượng trưng cho thân phận của hầu hết mọi phụ nữ, bị kềm kẹp và đóng khung trong những cái bẫy của văn hóa, xã hội, giai cấp, truyền thống, tư tưởng, v.v… Thiết nghĩ nhện cũng thích hợp cho tuần lễ Halloween và đề tài nữ quyền/giới tính lồng trong chuyên đề kịch.

Biên khảo

“Ngụy Biện” – tiểu luận/học thuật của Nguyễn Ước

Chuyên đề Kịch—Nữ Quyền/Giới Tính

“Chúng Tôi Là” – kịch 5 phần của Nguyễn thị Minh Ngọc
”Màn Bạc, Đời Bạc” – Đăng Thư giới thiệu và trích dịch kịch Rạp Chiếu Bóng (The Flick) của Annie Baker