- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 21-27/10-2019: Chúng Ta là Art

20190826_133855

Những con người đang tham gia vào trò chơi đứng ngồi không trọng lực trong Teamlab Borderless- thành phố  Tokyo- ảnh Đặng Thơ Thơ
Da Màu chọn hình này trong tinh thần “dịch chuyển xuyên biên giới như là một cung cách sống” của Olga Tokarczuk, nhà văn vừa đoạt giải Nobel Văn Chương 2018.Trong tuần:

Về Olga Tokarczuk và Peter Handke Nobel Văn Chương 2018, 2019:
“Hai Giải Nobel Văn Chương và Những Chuyện Bên Lề”- Nhận định/ tường thuật của Trần Doãn Nho
“Phòng Trưng Bày Dị Vật”, “Bảy Năm Du Ngoạn”, và “Theo Lời Cioran” (“Cabinet of Curiosities,” “The Seven Years of Trips,” và “Guidance from Cioran”)- Chùm truyện chớp/ngắn của Olga Tokarczuk/ Trần C. Trí chuyển ngữ
”Song of Childhood” của Peter Handke – Lê-Đình Nhất Lang chuyển ngữ

      Chuyên đề Kịch:
”Các Kịch Cực Ngắn” của Nguyễn Viện
”Ở Một Nơi Ai Cũng Đi Qua”- kịch Vũ Thành Sơn
và trả lời phỏng vấn của Vũ Thành Sơn & Nguyễn Viện

    Chuyên đề Kịch tiếp tục trong các tuần tới với kịch của Trần Thị NgH., Nguyễn Thị Minh Ngọc, Aline Đỗ-Lịnh Ái Linh, Lữ Kiều, Nam Dao, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Đình Toàn, Annie Baker, Florian Zeller, Carlos Rehermann, William Saroyan, Brian Turner, Anton Tchékhov…, và các bài viết về kịch của Ngu Yên, Bùi Vĩnh Phúc, Nguyễn Nhân Trí, Thường Quán, và Đinh Từ Bích Thuý.