Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 14-20/10/2019: Chúng Ta là Art

 

 

DSCF2908

Trong Teamlab Borderless, thành phố Tokyo (ảnh Đặng Thơ Thơ)
Da Màu chọn hình này cho vở kịch Playwriting 101: The Rooftop Lesson trong tuần



Trong tuần:
“Từ chuyện trai gái, phụ nữ góp phần lật đổ chính quyền”- nhận định của Iliana Hagenah/ Đinh Từ Thức chuyển ngữ

Chuyên đề Kịch tiếp tục với:
Trích đoạn ”Laughter from The Children of War” (Tiếng Cười Trẻ Em trong Chiến Tranh) của Nhóm Kịch Club O’Noodles/ Ngự Thuyết chuyển ngữ
“Khi Còn Niên Thiếu, Tôi Thích ‘Miss Saigon’. Khi Trưởng Thành, Tôi Đòi Hỏi Nhiều Hơn Cho Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt”- nhận định của Vivien Ngô/ Phạm Văn chuyển ngữ
“Bùi Vĩnh Phúc: Trả Lời Phỏng Vấn về Chuyên Đề Kịch của Da Màu”
“ Playwriting 101: The Rooftop Lesson” (Lớp Dạy Viết Kịch 101: Bài Học Trên Mái Nhà)- kịch siêu sân khấu của Rich Orloff/ Đặng Thơ Thơ chuyển ngữ & kịch ngắn của Cork Arts Theater do Yvonne Coughlan đạo diễn

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)